Gereed

Het grootste deel van de Berkenwoudse Driehoek is klaar. Daar ligt recreatieve natuur. In de Berkenwoudse Driehoek leven vele soorten planten, dieren en vogels. U vindt hier oeverplanten als waterdrieblad, slangewortel, lisdodde, mattenbies en gele lis, waterjuffers en libellen. Vogelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen aan broedvogels zoals de rietzanger en de snor en tal van watervogels zoals de waterhoen, meerkoet, wilde eend, kuifeend, knobbelzwaan en fuut. Regelmatig is in het voorjaar de bruine kiekendief te zien. Deze grote roofvogel vindt in het gebied een rijke voedselvoorraad.

Wilt u dit natuurgebied zelf ontdekken? Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft hier een wandelroute van 3,5 kilometer uitgezet.
Meer informatie: Stichting het Zuid-Hollands Landschap
Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard.