Het deelgebied Den Hoek ligt in het zuiden van de Krimpenerwaard, geplande uitvoering 2022.

In Den Hoek zijn er drie gebieden te onderscheiden. In het noorden, langs de provinciale weg worden er botanische graslanden en moerasstapstenen aangelegd. Tussen de Veen en de Tiendweg oost wordt een groot gebied vochtig weidevogelgrasland aangelegd. Ten zuiden van de Tiendweg oost, wordt een gebied kruiden- en faunarijk grasland ontwikkeld.

Hier leest u meer over de ontwikkeling van Den Hoek.