Project in uitvoering Planning: Voorjaar 2017schetsen voor inrichting klaar. Start aanleg afhankelijk van kavelruil. Klaar in 2021.

  • Realisatie van natuur voor weidevogels
  • Agrarische stuctuurversterking door kavelruil
  • Behalen goede waterkwaliteit.

In polder Den Hoek is 72 ha ingericht als natuur. Het ingerichte gebied in Polder den Hoek ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk en grenst aan het natuurgebied Bergambacht-west. De lange kavels, omringd door slootjes, bieden de vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben.

In de wintermaanden is dit gebied bij kolganzen, kleine zwanen en smienten erg populair. In het voorjaar en zomer wordt de polder door weidevogels bezocht. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Lekdijk, Tiendweg Oost, Wetering Oost en Parallelweg. Er ligt ook een helofietenfilter: 60 hectare water met riet dat als filter wordt gebruikt om water te zuiveren. Dit levert een mooi stuk natuur op dat zeer in trek is bij watervogels en insecten.

In dit gebied moet nog 234 ha worden ingericht. Dit zal vooral weidevogelgrasland zijn met hier en daar botanisch grasland.