Project in uitvoering Uitvoering is gepland in 2019

  • Realisatie van 270 ha natuur
  • Realisatie van een ecologische verbindingszone
  • Recreatie: zo mogelijk onverharde wandelroute

Natuurgebied Bilwijk ligt in de polder tussen Haastrecht en Stolwijk. Het totale natuurgebied Bilwijk wordt ingericht in fases.

Er moet nog ongeveer 230 ha natuur komen in Bilwijk. Die natuur bestaat uit weidevogelgrasland, botanisch grasland en een aantal bosjes en poelen. Ook moet er een ecologische verbinding ingericht worden aan de oostzijde met de Hooge Boezem en met Veerstalblok. Hier wordt een passage met de N207 gemaakt.

In het gebied moeten bepaalde natuurdoelen worden gerealiseerd. Samen met grondeigenaren, omwonenden en andere betrokkenen wordt nu onderzocht welke natuurdoelen het beste passen bij het gebied en welke de beste kans van slagen hebben. Ze moeten ook goed passen bij de natuurverbinding die in Bilwijk gemaakt wordt.

Bilwijk 1

In 2009 is het eerste deel, 41 ha, van het natuurgebied aangelegd. Het natuurgebied is een combinatie van weidevogelgebied en natte natuur (moeras, riet en open water). Vanaf het beginpunt – met informatiebord en parkeerplaats – start een wandelroute door het gebied.

Wandelroute