Afrondingsfase Planning: Klaar in 2021

  • 70 ha natuur voor weidevogels en gebiedseigen planten en dieren (botanisch grasland)
  • Aanleg wandelpaden

Het gebied Bergambacht West is ook wel bekend als de Nespolder. Het grootste deel van het gebied is ingericht door het Zuid-Hollands Landschap als vochtig/nat schraalland en bloemrijk grasland. Ook zijn er wandelpaden, waarop twee rondwandelingen zijn uitgezet.

In het gebied zijn vele kluten te vinden in de plas-dras. Deze vogels broeden normaal gesproken op zandbanken langs de kust en soms ook in het binnenland op kale plekken met ondiep water. In de Nespolder maken ze gebruik van de (onbegroeide) eilandjes die in het natte grasland aanwezig zijn. Ook is het gebied erg in trek bij de kievit, de tureluur, de scholekster, verschillende eendensoorten en de vele vogels uit Den Hoek die alleen even komen eten. Planten die van vochtige grond houden zijn er veelvuldig te vinden: dotterbloem, holpijp en bosbies.

Bergambacht West is nog niet helemaal klaar. Bekeken wordt wat er nog nodig is aan aanvullende werkzaamheden om het natuurgebied af te ronden.