Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 sept 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard: Nieuwe aanpak om natuur aan te leggen

12 juli 2017 - De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard vraagt om nieuwe regels en extra geld, om de aanleg van natuur in de streek op tijd voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Drie zwarte sterns als symbool voor nieuw natuurgebied Krimpenerwaard

22 juni 2017 - De Krimpenerwaard heeft er 500 ha nieuwe natuur bij. Drie vogels symboliseren dit.

Lees meer

Oplevering drie natuurgebieden in de Krimpenerwaard

19 juni 2017 - Op donderdag 22 juni wordt er 500 hectare nieuwe natuur opgeleverd in de Krimpenerwaard. De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard nodigt u van harte uit dit moment mee te vieren.

Lees meer

Innovatieve combinatie van economie en ecologie: Erfpachtovereenkomst voor Cranberryveld getekend

mei 2017 - In Middelblok is een gebied van 18 hectare voor natuur ingericht, waarbij 9 hectare tevens wordt gebruikt voor de cranberryteelt. Dit is een uniek experiment dat via erfpacht van provinciale grond mede mogelijk is gemaakt. De overeenkomst is ondertekend en gaat nu naar de notaris.

Lees meer

Kavelruil Berkenwoude – Benedenberg officieel akkoord

10 mei 2017 - De acte van Kavelruil Berkenwoude - Benedenberg is getekend. Hiermee wisselt 170 hectare grond van eigenaar. De ruil is volgens de betrokkenen een enorme impuls voor de streek.

Lees meer

Signaal Stuurgroep over realisatiestrategie

Mei 2017 - In een brief van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland pleit de Stuurgroep voor een aangepaste realisatiestrategie in het geel en oranje gebied in het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard.

Lees meer

Nieuwsbrief 4 verschenen

Maart 2017 - Een koninklijk bezoek, een instrumentenkoffer en een Bestemmingsplan. En natuurlijk de stand van zaken in alle projecten. Dat is de inhoud van Nieuwsbrief 4.

Lees meer

3e Nieuwsbrief Noordrand is uit

1 december 2016 - De Nieuwsbrief Noordrand, editie 3, is verschenen.

Lees meer

Agrarisch bedrijf in Polder Den Hoek verplaatst

22 december 2016 - In Polder Den Hoek, tussen Bergambacht en Lekkerkerk, is het agrarisch bedrijf van de familie Slingerland verhuisd vanwege kavelruil.

Lees meer