Onteigeningsplannen ter inzage

24 maart 2020 - Van 25 maart tot en met 6 mei 2020 ligt het ontwerp Koninklijk Besluit ter inzage dat gronden aanwijst ter onteigening, ten behoeve van de natuurplannen in de Krimpenerwaard. Belanghebbenden kunnen hiertegen een bezwaar (‘zienswijze’) indienen.

Lees meer

Weidevogels: thuisbasis in nieuwe natuur

23 maart 2020 - Vele kieviten, grutto’s, slobeenden, zomertalingen en lepelaars hebben een thuisbasis gevonden in de nieuwe natuur in polders Berkenwoude en De Nesse. Ze vinden volop voedsel en broedplekken, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer

Stuurgroep en provincie: betrokken blijven, voortgang bewaken

19 december 2019 – De Stuurgroep heeft officieel kennis gemaakt met Berend Potjer, sinds september gedeputeerde van de provincie. Alle partijen willen betrokken blijven bij de uitvoering van het Veenweidenconvenant.

Lees meer

Onderzoek explosieven Beijersebocht

14 oktober 2019 – Voor de aanleg van nieuwe natuur moet met van alles rekening gehouden worden. Ook met niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. In de Beijersebocht wordt onderzocht of er wat er in de grond ligt.

Lees meer

Voorbereidingen natuurplannen kunnen door

17 sept 2019 - De Stuurgroep is blij met de uitspraak van de Raad van State: "Nu kunnen we verder met de voorbereidingen voor de inrichting."

Lees meer

Collectief voor beheer nieuwe natuur

27 augustus 2019 – De natuur- en landbouworganisaties gaan samen een beheercollectief oprichten om de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard te beheren.

Lees meer

Baggerwerkzaamheden in 2019

Juli 2019 - In de tweede helft van dit jaar worden (net als in 2018) de watergangen in de Krimpenerwaard op diepte gebracht.

Lees meer

Op bezoek bij natuurbeheerder

12 juli 2019 – In Bergambacht beheert Raoul Rijntjes al zo’n 10 jaar natuur. Dat doet hij als hobby, op 4 hectare achter zijn huis aan de Lekdijk. Hij en zijn vrouw waren zo gastvrij om een groep te ontvangen en aan hen zijn persoonlijke verhaal te vertellen.

Lees meer

Fiets mee met Mees Kees!

Mees Kees fietst door de Krimpenerwaard, en jij kunt daarvan meegenieten. Op TV Rijnmond en TV West.

Lees meer

Definitief bestemmingsplan ter inzage

17 april 2019 – Het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard ligt ter inzage van 17 april tot en met 28 mei 2019.

Lees meer