Maatwerk voor mest bij kleine particulieren

30 juli 2020 - Voor particulieren die zelf natuur realiseren op kleine stukken grond is het toegestaan de ruige stalmest van hun eigen hobbydieren te gebruiken op hun land. Ook mogen hun paarden op eigen grond blijven grazen.

Lees meer

Nieuwe programmamanager Krimpenerwaard

15 juni 2020 - Het programmabureau heeft een nieuwe programmamanager, Kees Kapteijn. Hij volgt Wilco Buning op, die begin 2019 als interim-manager was aangesteld.

Lees meer

Hoorzitting KB

15 juni 2020 – Eind mei was de telefonische hoorzitting over het ontwerp Koninklijk Besluit dat gronden aanwijst ter onteigening vanwege de natuurplannen in de Krimpenerwaard.

Lees meer

Grutto's bespied in de Krimpenerwaard

14 mei 2020 - Lukt het grutto's in de Krimpenerwaard om succesvol kuikens groot te brengen? Daar gaat de provincie onderzoek naar doen.

Lees meer

Corona, procedures en méér

28 april 2020 - Hoe blijft het team van Veenweiden Krimpenerwaard bereikbaar in deze corona-tijd? Waar kan ik (t/m 6 mei) de stukken inzien van de onteigeningsprocedure? Hoe staat het met het Beheercollectief? Dat leest u (en nog veel meer) in de nieuwe nieuwsbrief.

Lees meer

Bereikbaarheid in corona-tijd

April 2020 - Ook in deze corona-tijd blijft het team van het programma Krimpenerwaard werken aan de voortgang - we werken nu vanuit huis. We blijven bereikbaar en zetten ons werk en onze dienstverlening voort.

Lees meer

Onteigeningsplannen ter inzage

24 maart 2020 - Van 25 maart tot en met 6 mei 2020 ligt het ontwerp Koninklijk Besluit ter inzage dat gronden aanwijst ter onteigening, ten behoeve van de natuurplannen in de Krimpenerwaard. Belanghebbenden kunnen hiertegen een bezwaar (‘zienswijze’) indienen.

Lees meer

Weidevogels: thuisbasis in nieuwe natuur

23 maart 2020 - Vele kieviten, grutto’s, slobeenden, zomertalingen en lepelaars hebben een thuisbasis gevonden in de nieuwe natuur in polders Berkenwoude en De Nesse. Ze vinden volop voedsel en broedplekken, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer

Stuurgroep en provincie: betrokken blijven, voortgang bewaken

19 december 2019 – De Stuurgroep heeft officieel kennis gemaakt met Berend Potjer, sinds september gedeputeerde van de provincie. Alle partijen willen betrokken blijven bij de uitvoering van het Veenweidenconvenant.

Lees meer

Onderzoek explosieven Beijersebocht

14 oktober 2019 – Voor de aanleg van nieuwe natuur moet met van alles rekening gehouden worden. Ook met niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. In de Beijersebocht wordt onderzocht of er wat er in de grond ligt.

Lees meer