Juli 2018 - In het pas ingerichte natuurgebied Oudeland-zuid is de zeldzame klokjesgentiaan gevonden. Dat is één van de plantjes die we met de aanleg van nieuwe natuur graag weer terug willen krijgen in de Krimpenerwaard. Het plantje vraagt een vochtige, voedselarme grond. In laagveengebieden is hij inmiddels “zeer zeldzaam”, zie de verspreidingsatlas.


Definitief?

Dit prachtige resultaat laat zien dat er hoge potenties liggen in het nieuw ingerichte gebied. De komende jaren zal de ontwikkeling van het gebied nauw gevolgd worden om te zien of deze soort zich definitief gaat vestigen.

Gentius

De plant is vernoemd naar koning Gentius. Hij zou hebben ontdekt dat het plantje geneeskundige krachten had. Gentius was de laatste koning van Illyrië, een koninkrijkje op de Balkan dat in 168 vóór Christus werd ingelijfd in het Romeinse Rijk. In Albanië kennen ze Gentius goed: hij staat afgebeeld op het briefje van 2000 lek (zo’n 15 euro; op de achterkant staat ook het klokjesgentiaan) en op het muntje van 50 lek.