17 sept. 2019 - De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard is verheugd over de uitspraak van de voorzieningenrechter waarmee het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard in werking is getreden. Er waren verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend, maar die zijn op 11 september 2019 door de Raad van State afgewezen.

Dat is goed nieuws voor de realisatie van de natuuropgave (Natuurnetwerk Nederland) in de Krimpenerwaard. Het bestemmingsplan heeft als doel de natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het veenweidenlandschap terug te brengen in de Krimpenerwaard. En verbindingen tussen de natuurgebieden te herstellen. Door de uitspraak van de rechter kunnen ook grondeigenaren in het gebied verder met het uitwerken van hun natuurplannen.

Jan Vente, de voorzitter van de stuurgroep: ”We zijn blij met de uitspraak van de voorzieningenrechter, omdat we nu verder kunnen met de voorbereidingen voor de inrichting. De uitspraak geeft daarnaast duidelijkheid en dat is voor alle partijen belangrijk.”

Het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard is met de uitspraak van de voorzieningenrechter nog niet onherroepelijk. De Raad van State zal, waarschijnlijk in 2020, de ingediende beroepschriften behandelen en uitspraak doen in de bodemprocedures.

Het nieuws volgt op de ondertekening van de intentieverklaring op 27 augustus. Daarin spreken de partijen af om een collectief op te richten om de nieuwe natuur in het gebied te beheren. Dit is dus opnieuw een mijlpaal die is bereikt voor het natuurherstel in Zuid-Holland.