26 april 2018 - De drie Inloopavonden over de plannen voor bestemming, natuur en water trokken bij elkaar ruim 300 bezoekers.

In Gouderak, Lekkerkerk en Haastrecht kwamen veel mensen kijken die nieuwsgierig waren hoe hun ‘achtertuin’ er straks uit komt te zien. Maar ook eigenaren van grond die natuur moet worden. De sfeer was ontspannen, maar er waren ook gesprekken over de worsteling die sommige grondeigenaren doormaken.

Weten wat er gebeurt

“Blij dat er nu eindelijk iets gebeurt. Ik ben er tien jaar geleden ook al bij betrokken geweest, het heeft lang stilgelegen”, zegt een inwoner van de noordrand.

Veel mensen komen om te weten wat er rond hun huis gaat veranderen. Maar ook zijn er vragen van bewoners die graag het gebied intrekken: “Waar komen er dan nieuwe wandelpaden?”

Een aantal boeren is nog niet overtuigd. Zij zijn nog in gesprek met de provincie over de toekomst van hun bedrijf. Gaan ze zelf aan de slag als agrarisch natuurbeheerder, of verkopen ze hun grond?

De algemene opvatting was, dat de avonden erg informatief en nuttig waren. "Ik ben flink wijzer geworden. Het is vooral fijn dat er zo veel verschillende disciplines aanwezig zijn. Ik kon nu al mijn vragen in één keer kwijt."


Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan en de procedure voor inspraak kunt u terecht op de website van de gemeente Krimpenerwaard.

Tijdens de Inloopavonden hingen er 13 posters aan de muur en lagen er 2 brochures. Die kunt u hieronder downloaden.

 1. Nu en Straks: Kruiden- en faunarijk grasland in Middelblok
 2. Nu en Straks: Kruiden- en faunarijk grasland met agrarisch medegebruik in Middelblok
 3. Nu en Straks: Vochtig hooiland met soortenrijke sloot in Den Hoek
 4. Natuur en agrarisch gebruik in de Krimpenerwaard
 5. Weidevogelkernen en botanische natuurdoelen in de Krimpenerwaard
 6. Bestemmingsplan Krimpenerwaard - voorontwerp
 7. Drooglegging verwacht – concept
 8. Peilvoorstel - concept
 9. Natuurdoelen: vochtig weidevogelgrasland
 10. Natuurdoelen: nat schraalland en vochtig hooiland
 11. Natuurdoelen: kruiden- en faunarijk grasland
 12. Natuurdoelen: waternatuur
 13. De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland-Zuid, reeds ingericht
 14. Brochure “Zelfrealisatie – Veenweiden Krimpenerwaard”
 15. Brochure “Wat gaat er gebeuren? – Veenweiden Krimpenerwaard”