14 februari 2018 – De informatiemarkt in Berkenwoude over het zelf realiseren van natuur trok veel belangstelling. Zo’n zestig geïnteresseerde grondeigenaren gingen in gesprek over allerlei kanten van ‘zelfrealisatie’, met mensen van de gemeente, waterschap, provincie en met de stuurgroep Veenweiden. Maar ook onderling deelden zij ideeën en mogelijkheden.

De sfeer was goed in centrum De Zwaan, er werd tot laat doorgepraat. Sommige aanwezigen waren sceptisch, bijvoorbeeld “wordt het niet een rommeltje, je moet natuur wel goed beheren”, maar er waren ook positieve geluiden: “ik mopper misschien wel, maar ik ga het gewoon doen hoor.”

De bezoekers stelden uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld de langetermijninkomsten, over mogelijkheden om gewassen te recyclen tot pallets, maar ook over het bestemmingsplan en het waterpeil.

In een van de presentaties die de grondeigenaren konden bijwonen, legde spreker Rudi Terlouw uit hoe een boer in een andere provincie, ook een veenweidengebied, zijn boerenbedrijf had veranderd in natuurinclusieve landbouw. Daarin waren veel beginproblemen uiteindelijk goed opgelost, door creativiteit en maatwerk. Ook in de Krimpenerwaard willen de overheden graag samen met grondeigenaren in gesprek om zo veel mogelijk maatwerk te bieden.

Bezoekers konden informatie mee naar huis nemen. Deze flyers zijn hieronder te downloaden.