19 december 2019 – De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard heeft officieel kennis gemaakt met Berend Potjer, die sinds september gedeputeerde is van de provincie. Alle partijen hebben daarbij uitgesproken betrokken te willen blijven bij de uitvoering van de Gebiedsovereenkomst, ook nu de bestuurlijke beslissingen (Bestemmingsplan en peilbesluiten) zijn gevallen.

In het gesprek met de provincie kwam ook de voortgang ter sprake. De Stuurgroep betreurt dat de uitvoering de afgelopen maanden vertraging heeft opgelopen. Grondeigenaren die met het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard in gesprek zijn over een zelfrealisatieplan, of al een plan hebben ingediend, moeten lang wachten op een reactie.

Dat komt onder meer omdat men maatwerk wil leveren: plannen moeten passen binnen de kaders van het vastgestelde inrichtingsplan, terwijl men tegelijkertijd rekening wil houden met de wensen en mogelijkheden van individuele grondeigenaren. Dat kost meer tijd dan verwacht.

Daarnaast had het programmabureau de laatste maanden te kampen met verschillende vacatures.

De Stuurgroep stelt alles in het werk om het programmabureau weer op het gewenste niveau bemenst te krijgen. In januari worden alle zelfrealisatoren benaderd door het programmabureau.