19 december 2017 - De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard is blij met de vaststelling van de ‘Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden’ in de gemeenteraad van Krimpenerwaard. “Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar aanleg van nieuwe natuur”, aldus Pieter Neven, voorzitter van de Stuurgroep.

De gemeenteraad gaf op 12 december 2017 het groene licht voor het opstellen van een bestemmingsplan waarin 2.250 hectare nieuwe natuur wordt opgenomen. De nieuwe natuur wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.


Gebiedsovereenkomst

Voorzitter Neven: “Het raadsbesluit past in het proces dat we in 2014 met elkaar hebben afgesproken in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. Hiermee verschaffen we duidelijkheid en kunnen we de afspraak nakomen dat de nieuwe natuur in 2021 afgerond is.”

In de Gebiedsovereenkomst staan afspraken over natuur, water, landbouw en recreatie. Het is de bedoeling om een deel van de natuur te laten aanleggen en beheren door agrariërs en andere grondeigenaren, de zogenaamde ‘zelfrealisatie’.


Planning

De gemeente zal nu de procedure starten voor het Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard. De planning is om dit bestemmingsplan eind 2018 definitief te hebben. Het ontwerp-inrichtingsplan zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 ter inzage worden gelegd.