17 november 2018 - Op een koude, maar zonnige zaterdagochtend was een groepje raadsleden te gast bij de familie Jan en Yfke Boer in het Beijersche. Ze kregen daar meer te horen over de mogelijkheden en de hobbels die agrariërs tegenkomen als ze zelf nieuwe natuur willen realiseren.

In januari bespreekt de gemeenteraad van Krimpenerwaard het bestemmingsplan voor de natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard. Om zich daarop voor te bereiden, had een aantal raadsleden zich aangemeld voor de excursie op het bedrijf van de familie Boer, een van de bedrijven die van plan zijn zelf natuur te realiseren op hun grond.

Tijdens de bijeenkomst vertelt dochter Marinda eerst over de historie van het bedrijf. Zij is inmiddels met haar zus de zesde generatie die straks door wil op deze boerderij. Maar wel op een andere manier: naast de boerderij met melkvee, runnen ze sinds dit voorjaar ook een kaasmakerij en een theeschenkerij aan de Beijerscheweg in Stolwijk. Haar vader Jan Boer is al langer bezig met natuur op zijn bedrijf en wil daarmee verder. Een van de stappen is de kavelruil waarover ze met Zuid-Hollands Landschap (ZHL) afspraken hebben gemaakt.

Ninouk Vermeer en Sietse Kleinjan van ZHL vertellen over natuurdoelen, geïllustreerd met een filmpje dat laat zien wat de bedoeling is en hoe de natuur op sommige plekken in de Krimpenerwaard al groeit en bloeit.

Durven ondernemen

Ervaren natuurboer Willem van der Linden uit Tienhoven (provincie Utrecht) gaat daarna in op zijn ervaringen. Hij is sinds 2008 bezig met de omschakeling naar natuurinclusief boeren. Hij begon met 10 koeien en bouwde dit uit naar een groot biologisch bedrijf met 230 melkkoeien. Ook bij hem was het een proces waarin het stap voor stap ging, met leren van elkaar (overheden en bewoners), en met durven ondernemen.

Met de raadsleden, de stuurgroepleden en met de twee van ZHL ontstaat een genuanceerd gesprek over diverse kanten van zelfrealisatie: zoals over de economische kant van de veranderingen, de voorwaarden voor plaggen en verschralen, over goed natuurbeheer en over koeienrassen.

Na een bezoek aan de kaasmakerij en de stal volgt een trekkertocht over het land. Zo wordt een geslaagde ochtend afgesloten met een zonnige blik op natuur in wording.