18 mei 2021 - De Raad van State heeft op 12 mei 2021 uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard”. Van de 15 beroepen verklaarde de Raad er 14 ongegrond.

Voor één beroep concludeert de Raad van State dat het perceel van een grondeigenaar weliswaar binnen de grenzen van het nieuwe natuurgebied ligt, maar dat de gemeente onvoldoende gemotiveerd heeft waarom dit perceel de bestemming ‘Natuur’ heeft gekregen en niet de bestemming ‘Natuur met extensief agrarisch medegebruik’. De gemeente Krimpenerwaard heeft 20 weken de tijd om die motivatie alsnog op te stellen of een gewijzigd besluit te nemen voor dit deel van het bestemmingsplan.

Procedure

De hele procedure begon in maart 2019, toen de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelde. Het bestemmingsplan heeft als doel de ontwikkeling van natuur en een duurzaam watersysteem in de Krimpenerwaard. Het plan voorziet, onder meer, in de aanleg van natuur op gronden die nu nog in gebruik zijn voor agrarische doeleinden. De nieuwe natuur is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Op 15 februari 2021 hield de Raad van State een zitting ter behandeling van de beroepen. De uitspraak in deze zaak betekent dat het bestemmingplan nu, behalve voor het perceel van die ene grondeigenaar, onherroepelijk is.

De uitspraak van de Raad van State vindt u hier.