20 september 2018 - De inloopavond over de plannen voor bestemming, natuur en water trok opnieuw veel bezoekers. In De Zwaan in Berkenwoude kwamen zo’n 120 belangstellenden. Velen bezochten de tafels met het bestemmingsplan en het inrichtingsplan, maar de aandacht concentreerde zich met name rond de tafel met de peilbesluiten.

Tweede ronde

Het was de ‘tweede ronde’: in april 2018 waren er ook al inloopavonden geweest. Toen lagen de voorontwerpen van de plannen ter inzage; nu de ontwerpen.

Voor de ontwerp-peilbesluiten is het nog tot en met dinsdag 25 september mogelijk om een zienswijze in te dienen (bij het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard).

Voor het ontwerp-bestemmingsplan en de Verordening Ruimte is het nog tot en met dinsdag 9 oktober mogelijk om een zienswijze in te dienen (bij de gemeente Krimpenerwaard).