19 juni 2017 - Op donderdag 22 juni wordt er 500 hectare nieuwe natuur opgeleverd in de Krimpenerwaard. De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard nodigt u van harte uit dit moment mee te vieren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het afgelopen jaar, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Stichting Zuid-Hollands Landschap en grondgebruikers, drie natuurgebieden ingericht: De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid. Natuur, water, koeien en recreatie komen hier samen in een uniek veenweidenlandschap. Met deze 500 hectare is een grote stap gezet op weg naar 2250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard.

Aanmelden

U kunt zich tot 20 juni 2017 aanmelden via het inschrijfformulier op www.hhsk.nl/aanmeldendrienatuurgebieden. Door de beperkte capaciteit van de locatie kunnen we circa 200 gasten ontvangen. Meld u snel aan!

Voor meer informatie ga naar www.hhsk.nl/natuurindekrimpenerwaard of