18 februari 2019 - Bij de Veenweiden Krimpenerwaard zijn een nieuwe bestuurder en een nieuwe programmamanager betrokken.

Nieuwe bestuurder

Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft een nieuwe dijkgraaf: Toon van der Klugt (zie foto op de home-page bij "Actueel"). Hij volgt als waarnemer Hans Oosters op, die Commissaris van de Koning is geworden in Utrecht. Van der Klugt maakt deel uit van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard.

Inmiddels is Van der Klugt door het hoogheemraadschap aanbevolen als definitieve opvolger van Oosters; de beslissing daarover valt voor de zomer van 2019.

Nieuwe Programmamanager

Wilco Werumeus Buning (zie foto hierboven) is de nieuwe programmamanager Veenweiden Krimpenerwaard. Hij volgt Rob Ligtenberg op, ter voorbereiding op de nieuwe fase die het programma in het voorjaar ingaat als het besluit over het Bestemmingsplan is genomen.

Ligtenberg blijft nog enkele maanden om de huidige fase af te ronden. Hij begeleidt de gemeente Krimpenerwaard bij de vaststelling van het Bestemmingsplan en het onteigeningsverzoek in de gemeenteraad.

Werumeus Buning richt zich met name op de uitvoeringsplannen voor het beheercollectief, zelfrealisatie en de inrichting en aanbesteding van werkzaamheden voor het natuurgebied Veenweiden. Ook doet hij de dagelijkse aansturing van het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard. Werumeus Buning, afkomstig van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, voert deze opdracht tijdelijk uit. Wanneer de plannen voor de uitvoeringsfase definitief zijn, en daarmee ook de organisatie van de uitvoering, wordt een vaste programmamanager geworven.