29 augustus 2018 - De plannen voor de ontwikkeling van het natuurgebied in de Krimpenerwaard gaan een nieuwe fase in. U kunt ze inzien en u kunt er een reactie op geven. Op 20 september is er een inloopavond waar u meer informatie kunt krijgen over de natuurplannen.

Aangepaste plannen

In april/mei hebben het (voorontwerp) bestemmingsplan en het (concept) peilbesluit voor het eerst ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de reacties zijn deze plannen nu aangepast en uitgewerkt. U kunt de aangepaste plannen (opnieuw) inzien in augustus/september/oktober.

U kunt tijdens de inzagetermijn een reactie (een “zienswijze”) indienen. De details vindt u op de sites van de betreffende overheden.

Inloopavond

Op donderdag 20 september is er een inloopavond voor de natuurplannen in centrum De Zwaan in Berkenwoude (Kerkweg 2). Tussen 17 en 21 uur kunt u binnenlopen op het tijdstip dat u schikt. Medewerkers en bestuurders van de gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het programmabureau Veenweiden zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en uw reactie te horen.

Plannen en inzagetermijnen

  • Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage van 15 augustus tot en met 25 september, bij het hoogheemraad­schap van Schieland en de Krimpenerwaard. Een zienswijze dient u in bij het hoogheemraadschap. Het ontwerp-peilbesluit en alle informatie hierover vindt u op officielebekendmakingen.nl.


  • De twee andere plannen liggen ter inzage van van 29 augustus tot en met 9 oktober:
      • Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente. Vanaf 28 augustus vindt u hierover informatie op de website van de gemeente. Een zienswijze dient u in bij de gemeente. Het ontwerp-bestemmingsplan en alle informatie hierover vindt u op de website www.krimpenerwaard.nl.
      • De Wijziging van de provinciale Verordening Ruimte en Mobiliteit ligt ter inzage bij de gemeente en bij de provincie. De wijziging is nodig voor het vastleggen van de begrenzing van het natuurgebied. Een zienswijze dient u in bij de gemeente. De Wijziging en alle informatie hierover vindt u op de website www.zuid-holland.nl.