21 oktober 2020 - De stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard is verheugd dat de oprichting van het Natuurbeheercollectief een feit is en wil de samenwerking graag verder oppakken.

Vorige week, op 9 oktober 2020, werd de stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) opgericht. Een unieke organisatie in Nederland, waarbij natuur en landbouw zijn verenigd in één organisatie. De stichting gaat het beheer voeren voor de nieuwe natuurzone in de Krimpenerwaard, die onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De oprichting is het initiatief van de regionale natuur- en landbouworganisaties, op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland en de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard.

De opdracht voor het Natuurbeheercollectief is tweeledig:

  1. beheer van de provinciale gronden in de nieuwe natuurzone,
  2. samenwerken met andere beheerders (één loket voor het hele NNN in de Krimpenerwaard; in totaal 2.250 ha).

Het beheer wordt, waar mogelijk, ingevuld door agrarisch medegebruik en natuurinclusieve landbouw.

De vier partijen die samen het Natuurbeheercollectief vormen, zijn:

  • het Zuid-Hollands Landschap (ZHL),
  • de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof,
  • de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK),
  • de agrarische Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (NCK).

Het persbericht van het NBC over hun oprichting is te downloaden van de site van de NVWK.