30 juli 2020 - Voor particulieren die zelf natuur realiseren op kleine stukken grond is het toegestaan de ruige stalmest van hun eigen hobbydieren te gebruiken op hun land. Ook mogen hun paarden op eigen grond blijven grazen. Hiermee heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard ingestemd. De regeling gaat in op 30 juli.

Hobby

In de Krimpenerwaard wordt een nieuwe natuurzone aangelegd. Veel particulieren binnen het toekomstige natuurgebied willen die natuur zélf aanleggen, vaak letterlijk in hun eigen achtertuin. Maar als die particulieren als hobby hebben ‘het houden van enkele dieren’, dan kan dat soms botsen met de natuurdoelen. Want als paarden vaak op hetzelfde stukje weide grazen, krijgen veenweidenkruiden geen kans om daar te groeien. En te veel mest op natuurgrond is niet goed voor plantjes die ‘schrale’ grond nodig hebben. Agrarische bedrijven die natuur aanleggen, hebben vaak wel ergens op het terrein een plek waar de mest kan worden gebruikt. Voor particulieren is dat veel lastiger, en kostbaarder om de mest bijvoorbeeld te laten afvoeren.

Nieuwe regels

De gemeenteraad heeft nu ingestemd met een maatwerkregel om particulieren toe te staan de ruige stalmest van hun hobbydieren op eigen terrein te gebruiken. Ook kunnen enkele paarden via ‘stripbeweiding’ blijven grazen: op die manier schuiven ze steeds een stukje op in de weide en krijgen kruiden de kans om te bloeien. Uiteraard zijn hieraan de nodige voorwaarden verbonden. Zo gaat het om terreinen van maximaal 5 hectare, en moet de natuur nog steeds een kans krijgen.

Met dit maatwerk voor particulieren kunnen de natuurplannen ook bij kleine particulieren worden voortgezet. Bij het toepassen van maatwerk blijven het bestemmingsplan en het inrichtingsplan voor de Krimpenerwaard leidend.


Lees hier het besluit van de gemeenteraad Krimpenerwaard. Op deze pagina vindt u ook een link naar de tekst van de Beleidsregel Mesttoepassing kleine particuliere zelfrealisatoren.