25 januari 2021 - In de Krimpenerwaard wordt een nieuwe natuurzone aangelegd. Wie op eigen grond natuur wil aanleggen, moet een plan indienen hoe hij of zij dat wil gaan doen, het ‘zelfrealisatieplan’. Voor een goede beoordeling van die plannen zijn nu twee nieuwe ‘beleidsregels’ vastgesteld door de gemeente Krimpenerwaard. Zo weet iedereen die een zelfrealisatieplan wil indienen, waar hij of zij aan toe is.

Omschrijving van begrippen

Wie een zelfrealisatieplan opstelt, moet onder andere voldoen aan criteria die staan benoemd in het bestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard” en in het bijbehorende inrichtingsplan.

De wijze waarop die criteria worden toegepast, was niet specifiek genoeg omschreven. Dat is nu alsnog ‘officieel’ gedaan in een beleidsregel bij het bestemmingsplan. Daarin is voor vijf begrippen een heldere omschrijving gemaakt. Daarmee wordt ook duidelijker wat de mogelijkheden zijn voor zelfrealisatie. Dit biedt meer ruimte voor maatwerk.

Het gaat om de volgende begrippen:

  • uitruil van natuurbeheertypen op eigen grond (‘intern salderen’),
  • beweidingsdichtheid,
  • mestaanwending,
  • flexibele maaidata,
  • mozaïekbeheer.

Lees de exacte definities in de Beleidsregel maatwerk bij zelfrealisatie in het kader van Inrichtingsplan Krimpenerwaard.

Paarden en natuur

Veel particulieren binnen het toekomstige natuurgebied willen die natuur zélf aanleggen, vaak letterlijk in hun eigen achtertuin. Sommige particulieren houden als hobby een aantal paarden. Dat kan botsen met de natuurdoelen. Want als paarden vaak en lang op hetzelfde stukje weide grazen, krijgen veenweidenkruiden en -planten die ‘schrale’ grond nodig hebben geen kans om daar te groeien.

‘Stripbeweiding’

De gemeenteraad heeft nu ingestemd met een beleidsregel om particulieren met weinig grond toe te staan enkele paarden via ‘stripbeweiding’ te laten grazen. Met ‘stripbeweiding’ schuiven de paarden steeds een stukje op in de wei en krijgen kruiden de kans om te bloeien.

Uiteraard zijn aan stripbeweiding de nodige voorwaarden verbonden. Zo gaat het om terreinen van maximaal 5 hectare, en moet de natuur nog steeds een kans krijgen.

Met dit maatwerk kunnen kleine particuliere ‘hobbyboeren’ hun paarden houden én voldoen aan de eisen die de nieuwe natuur vraagt.

Lees de exacte maatregel en de voorwaarden in de Beleidsregel stripbeweiding kleine particuliere zelfrealisatoren.

Stalmest

In juli 2020 was er ook al een Beleidsregel vastgesteld voor het toestaan van ruige stalmest van eigen hobbydieren. Zie daarvoor het nieuwsbericht uit 2020.