10 mei 2017 - De acte van Kavelruil Berkenwoude - Benedenberg is getekend. Hiermee wisselt 170 hectare grond van eigenaar. De ruil is volgens de betrokkenen een enorme impuls voor de streek.

Op initiatief van de agrarische sector heeft er in de Krimpenerwaard een grote kavelruil plaatsgevonden. Hierbij waren naast de Provincie 14 veehouders betrokken. Dit leidt tot grotere huiskavels voor meer weidegang, grotere veldkavels en minder landbouwverkeer over de weg.

Eigendommen liggen verspreid in de Krimpenerwaard en er zijn geen aparte, veel bredere ruilverkavelingswegen. Dit betekent dat woon-werkverkeer en recreatief verkeer door elkaar heen rijden. Dat is een kwetsbare situatie. Door deze vrijwillige kavelruil wordt de druk op deze wegen verminderd. Met name dit laatste is voor de gemeente Krimpenerwaard een groot pluspunt.

De provincie Zuid-Holland brengt 86 hectare grond in. De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor de aankoop en inrichting van nieuwe natuur elders in de provincie.