In Middelblok te Gouderak is een gebied van 18 hectare voor natuur ingericht, waarbij 9 hectare tevens wordt gebruikt voor de cranberryteelt. Dit is een uniek experiment dat via erfpacht van provinciale grond mede mogelijk is gemaakt. De overeenkomst is ondertekend en gaat nu naar de notaris.

De cranberryteelt is een voorbeeld van een innovatieve manier om natuurontwikkeling en agrarische bedrijfsvoering te combineren. De cranberryteelt draagt bovendien bij aan het tegengaan van bodemdaling in het gebied. Cranberry’s kunnen namelijk goed tegen natte grond. Het gaat om bedrijfsmatige teelt onder natuurlijke, biologische omstandigheden. Waarbij dus geen sprake is van bestrijdingsmiddelen of bemesting.

Innovatief ondernemen

Initiatiefnemer Bart Crouwers deed voor dit experiment inspiratie op bij cranberrytelers in Letland en bij het Veenweiden Innovatie Centrum. Pieter Neven, voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, is zeer tevreden dat het gelukt is om zo een innovatief initiatief uit de markt te halen. “Het levert een mooie bijdrage aan de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard en het levert naar verwachting voldoende opbrengsten voor de ondernemer, die forse investeringen heeft gedaan”. Dit is een goed voorbeeld van hoe economie en ecologie samen kunnen gaan.

Nieuw beleidsinstrument

Dit project is mede mogelijk omdat de provincie, op verzoek van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, bereid is de grond in erfpacht uit te geven. Maar dat is niet alles. Voor het eerst zijn er ook afspraken gemaakt over de randvoorwaarden waaronder dit project gestart kon worden. En er vindt monitoring plaats om te bepalen of de ecologische waarde ook daadwerkelijk wordt gehaald. Pieter Neven hierover: “Het is goed om te zien dat de instrumentenkoffer waar we momenteel aan werken dit mogelijk heeft gemaakt.”. Met deze nieuwe manier van werken bouwen publieke en maatschappelijke partijen in de Krimpenerwaard aan een duurzame toekomst, waarin de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen, waar de natuur zijn plaats heeft gekregen en waar het voor toeristen en recreanten goed toeven is.