15 juni 2020 – Eind mei was de telefonische hoorzitting over het ontwerp Koninklijk Besluit dat gronden aanwijst ter onteigening vanwege de natuurplannen in de Krimpenerwaard.

Eerder dit jaar lag het Koninklijk Besluit ter inzage. Belanghebbenden konden tegen dit Besluit een bezwaar ('zienswijze’) indienen. Daarbij konden ze vragen om gehoord te worden. Dat gebeurde eind mei, en in verband met de corona-maatregelen gebeurde dat telefonisch.

Hoe nu verder?

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Mogelijk wordt naar aanleiding van de hoorzitting het ontwerp Koninklijk Besluit aangepast. Dit ontwerp gaat dan voor advies naar de Raad van State. Na dat advies wordt het Besluit uiterlijk op 6 november 2020 door de Koning getekend. Daarna wordt het gepubliceerd.

Nieuwe natuur

In de Krimpenerwaard wordt 2.250 hectare nieuwe natuur aangelegd. Zo’n 450 hectare daarvan is nog in particulier bezit. Grondeigenaren staan voor de keus: zélf natuur aanleggen en beheren (‘zelfrealisatie’) of de grond verkopen. Als beide opties niet lukken (en alleen dan) zal worden onteigend. De onteigeningsprocedure, die nu loopt, wordt stopgezet zodra een van de twee opties definitief wordt.