Juni 2021 – In 2020 kregen vijf grutto’s in de Krimpenerwaard een zendertje – en een naam. Zo konden ze goed gevolgd worden. Drie grutto’s overwinterden in Spanje en West-Afrika, en keerden eind maart terug naar de Krimpenerwaard.

2020 was geen succesvol jaar voor de grutto. Geen van de vijf grutto’s in de Krimpenerwaard slaagde erin om kuikens groot te brengen. Dat was in lijn met het landelijk beeld dat in 2020 vrijwel nergens jongen groot werden. Twee van de zendergrutto’s (Mariëlle en Jaco) zijn tijdens de zomer overleden.

Terug op het nest

De andere grutto’s zijn teruggekeerd: de drie mannetjes (!) Annemieke, Johan en Sietse zitten sinds eind maart weer in de Krimpenerwaard. Blijkbaar hebben ze het naar hun zin in het natuurgebied De Nesse en Berkenwoudse Driehoek, en in het agrarisch gebied (Bergambacht en Vlist) van het Agrarisch Collectief. Johan waakt inmiddels ook over zijn kuikens.

Dit jaar hebben opnieuw vijf grutto’s in de Krimpenerwaard een zendertje en een naam gekregen. Arjan, Ninouk en Limosa hebben inmiddels ook kuikens rondlopen.

Weidevogels

De Krimpenerwaard is van oudsher een uitstekende plek voor weidevogels. Maar vooral met de steltlopers zoals de grutto gaat niet goed in Nederland. De aantallen lopen drastisch terug. Een belangrijk doel van de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard is dan ook om meer geschikt leefgebied te creëren voor weidevogels.

Grutto’s volgen

Op de Facebookpagina GruttosKrimpenerwaard kan je wekelijks de belevenissen van de gezenderde grutto’s volgen. Dat kan ook via het Global Flyway Network.

De provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven voor het grutto-onderzoek in de Krimpenerwaard. Het wordt uitgevoerd door het Lowland Ecology Network. Ze werken samen met de Rijksuniversiteit Groningen, die al jaren grutto’s bestudeert in Friesland.

+++++++++++

De foto bovenaan deze pagina is gemaakt door David van Megen.

De foto op de startpagina (bij 'Actueel') is gemaakt door Sijmen Hendriks.