14 mei 2020 - In de Krimpenerwaard wordt nieuwe natuur aangelegd. Polders De Nesse en Berkenwoude zijn al ‘klaar’: die zijn in 2016-2017 ingericht als natuurgebied, vooral om er meer weidevogels naar toe te lokken. Dat lukt, blijkt uit de eerste onderzoeken. Maar lukt het ook om daar succesvol kuikens groot te brengen? Daar gaat de provincie Zuid-Holland nu onderzoek naar doen.

Weidevogels

De Krimpenerwaard is van oudsher een uitstekende plek voor weidevogels. Maar vooral met de steltlopers zoals de grutto gaat niet goed in Nederland. De aantallen lopen drastisch terug. Een belangrijk doel van de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard is dan ook om meer geschikt leefgebied te creëren voor weidevogels.

Maatregelen

Zowel in de natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap als bij het Agrarisch Collectief worden maatregelen getroffen om het landschap voor grutto te verbeteren. Zo zijn in polders De Nesse en Berkenwoude vanaf 2016 percelen afgeplagd; slootkanten vlakker gemaakt; en het waterpeil is nu flexibel, met hoog water in het voorjaar. In agrarisch gebied zijn met zonnepompjes percelen plas-dras gezet en wordt het gras later gemaaid en kruidiger.

Onderzoek in de afgelopen jaren toont aan dat dit een positief effect heeft op de aantallen grutto’s die hier op afkwamen.

Vliegvlug

Meer weidevogels is mooi, maar brengen ze ook jongen groot in de Krimpenerwaard? Uit verkennende studies in het natuurgebied en tellingen van vrijwilligers bij agrariërs, weten we dat er zeker jonge grutto’s groot worden. Maar er zijn nog veel vragen. Zijn er genoeg kuikens die opgroeien en “vliegvlug” worden? Welke percelen hebben de voorkeur van de ouders met kuikens? En is een combinatie van natuurgebied en agrarisch gebied juist gunstig? Doordat de grutto’s niet individueel herkenbaar waren, was dit niet met zekerheid te zeggen.

Zendertje

Om meer zekerheid te krijgen, worden nu vijf volwassen grutto’s voorzien van een kleine satellietzender van 5 gram: drie in natuurgebied De Nesse en Berkenwoude, en twee in het agrarisch gebied dat beheerd wordt door het Agrarisch Collectief. Zo kunnen we de bewegingen van gruttofamilies volgen in de Krimpenerwaard. En als slagroom op de taart kunnen we ze volgen als ze in het najaar afreizen naar West-Afrika en als ze weer terugkeren naar de Krimpenerwaard.

Grutto’s volgen

Op de Facebookpagina van de provincie Zuid-Holland verschijnen vanaf volgende week geregeld blogs over de belevenissen van de grutto’s. Op deze pagina zal binnenkort ook worden onthuld hoe de vogels ‘live’ kunnen worden gevolgd.

Het onderzoek in de Krimpenerwaard wordt uitgevoerd door het Lowland Ecology Network. Ze werken samen met de Rijksuniversiteit Groningen, die al jaren grutto’s bestudeert in Friesland. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in november 2020.


+++++++++

De foto bovenaan deze pagina is gemaakt door Sijmen Hendriks