In Polder Middelblok nabij Gouderak start een bijzonder experiment: het ontwikkelen van natuur gecombineerd met de teelt van cranberry's. Het experiment kan een impuls geven aan de vernieuwing van natuurontwikkeling en van de landbouw. De lage cranberry-planten passen goed bij de graslandennatuur in de Krimpenerwaard en de bessen leveren inkomsten voor de ondernemer op. De cranberryteelt kan ook bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling. Cranberry’s groeien namelijk het beste op natte veengrond.

Initiatiefnemer van het experiment is Bart Crouwers. Deze ondernemer deed daarvoor inspiratie op bij het Veenweiden Innovatie Centrum en bij cranberrytelers in Letland. Bij de cranberryteelt gaat het om bedrijfsmatige teelt onder natuurlijke, biologische omstandigheden, waarbij geen sprake is van bestrijdingsmiddelen of bemesting. Het experiment past binnen het landbouwinnovatieprogramma van de gemeente Krimpenerwaard en wordt ondersteund en begeleid door het Veenweiden Innovatie Centrum, de gemeente Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland. In de komende jaren moet blijken of deze andersoortige teelt kansen biedt voor agrarische ondernemers in de Krimpenerwaard.

Natuur in de Krimpenerwaard

In Polder Middelblok wordt de ontwikkeling van natuur samen met grondeigenaren en andere initiatiefnemers opgepakt. De natuur in Gouderak is onderdeel van een aaneengesloten netwerk van natuur in de Krimpenerwaard en in heel Nederland. In de Krimpenerwaard werken partijen in het programma Veenweiden Krimpenerwaard samen aan de ontwikkeling van natuur. Andere speerpunten in dit programma zijn verbeteren van de landbouwstructuur en benutten van kansen voor recreatie.

Werkzaamheden

Om de natuurontwikkeling en cranberryteelt op de locatie in Polder Middelblok mogelijk te maken, vinden verschillende werkzaamheden plaats. Zo wordt de bovenste laag grond afgegraven om te zorgen voor de juiste voedingsbodem voor de cranberryplanten. De vrijkomende grond wordt gebruikt in de nabije omgeving. Ook worden de cranberryplanten in de grond gezet. De inrichting van het gehele terrein is naar verwachting begin volgend jaar gereed.