22 juni 2017 - Onder veel belangstelling is de oplevering van 500 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard gevierd. De bestuurders onthulden samen een kunstwerk van drie zwarte sterns.

Samenwerking

De drie vogels symboliseren de drie natuurgebieden De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid. Samen vormen zij het grootste natuurgebied dat in de Krimpenerwaard is gepland. In de komende jaren komt daar in totaal nog zo’n 1700 hectare bij. Alle betrokken bestuurders spraken hun waardering uit voor de goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Bijzondere aandacht

Elk gebied heeft zijn eigen doelstelling. De Nesse is een aantrekkelijk gebied voor weidevogels. In de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid ontstaan botanische graslanden. Er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en percelen afgeplagd, zodat er een gevarieerde begroeiing kan ontstaan. Ook is er gebaggerd, waardoor een rijke watervegetatie ontstaat. Bijzondere aandacht kreeg het peilbeheer. Door de aanleg van bruggen, dammen, stuwen en peilscheidingen kunnen de gebieden als aparte watersystemen beheerd worden. Zo kan de grond in het ene gebied ‘natter’ zijn dan in het andere en worden voorwaarden gecreëerd voor een goede waterkwaliteit.

Mooie plekjes

De gebieden zijn gevarieerd, verrassend en zeker de moeite waard om een wandeling te maken. Onderweg zijn weidevogels te zien, zoals de zwarte stern, kievit en grutto. Ook zijn bloemen en planten te bewonderen die van oudsher in het gebied thuishoren, zoals egelboterbloem, ruwe smele en pinksterbloem. In de watergangen is krabbescheer te vinden dat de groene glazenmaker (een libelle) aantrekt. Mooie paden leiden wandelaars langs de mooiste plekjes.

Aanleg

De natuur is het afgelopen jaar aangelegd door het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Stichting Zuid-Hollands Landschap, de Natuurcoöperatie en grondgebruikers. Met deze 500 hectare is een grote stap gezet op weg naar 2250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard.