27 augustus 2019 – De natuur- en landbouworganisaties in de Krimpenerwaard gaan samen een collectief oprichten om de nieuwe natuur te beheren. Er worden kwartiermakers aangesteld die ervoor gaan zorgen dat het collectief in 2021 officieel kan starten. In de tussentijd is het Beheercollectief-in-oprichting zo veel mogelijk aanspreekpunt en gesprekspartner. De betrokken organisaties hebben samen hun handtekening gezet onder een intentieverklaring met afspraken.

In de Krimpenerwaard komt de komende jaren 2.250 hectare nieuwe natuur. Een deel is al aangelegd en wordt beheerd door agrariërs, particuliere grondeigenaren, pachters en het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Méér natuur betekent nog meer beheerders, waaronder agrariërs en particulieren die zelf de natuur op hun eigen grond gaan onderhouden. Een goede onderlinge afstemming is dan belangrijk. Het Beheercollectief gaat daar een grote rol in spelen: het zal als één loket fungeren voor ondersteuning en afstemming.

Partijen

De intentieverklaring is door vier partijen ondertekend: de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard, het ZHL, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en De Stichting Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard. De Weidehof vertegenwoordigt op haar beurt weer drie organisaties: het Agrarisch Jongeren Kontakt Krimpenerwaard, LTO-Noord Krimpenerwaard en de Vereniging voor Duurzame Waterbeheersing en Landbouw in de Krimpenerwaard.