In de Krimpenerwaard zijn agrariërs op verschillende manieren bezig met aanleg en beheer van natuur. Het blijkt goed te werken. Na een periode van schaalvergroting en het steeds efficiënter inrichten van productiesystemen, is er bij agrariërs weer meer aandacht voor landschap en natuur.

De agrarische ondernemer speelt steeds meer in op de vraag van mensen naar natuur, rust en ontspanning. Steeds meer boeren passen groen, landschap en recreatie (weer) in hun bedrijfsvoering in. Mooi voorbeeld is de Natuurcoöperatie die samen met het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) honderd hectare grond in de Krimpenerwaard beheert. Zij geven aan van elkaar te leren.

Jaap Schep van de Natuurcoöperatie: “We zijn in 2010 opgericht en inmiddels gecertificeerd natuurbeheerder. ZHL en coöperatie vullen elkaar mooi aan. We zijn nu met een pilot bezig, maar we zouden graag langjarig invulling geven aan deze samenwerking. En nog meer hectare natuur willen beheren.”

Michiel Houtzager van ZHL voegt toe: “Het kan dus. En we hebben ambitie om het uit te breiden. De handen jeuken van biede kanten om te laten zien wat we kunnen betekenen.”

Noordrand

Dat boeren bij uitstek geschikt zijn om het landschap te beheren en de natuur die in dit landschap past, is duidelijk. Daarom wil het programma Veenweiden in de Noordrand van de Krimpenerwaard kijken hoe daar natuur gerealiseerd en beheerd kan worden door agrarische grondeigenaren. Het gaat dan om de deelgebieden Veerstalblok, Middelblok en Kattendijksblok.
Het is in de Noordrand de bedoeling om gezamenlijk met de grondeigenaren te werken aan een aanpak voor de inrichting en het beheer van het gebied waarbij ook de natuurdoelen gehaald worden. De grondeigenaren kunnen zelf met voorstellen en oplossingen te komen. Zij kunnen met andere grondeigenaren samenwerken om duurzaam natuurbeheer te organiseren in combinatie met hun landbouwbedrijf.