6 nov 2020 - Wij zijn zeer bedroefd door het overlijden van onze oud-programmamanager, Wilco Werumeus Buning. Wilco overleed plotseling op 31 oktober 2020.

Na zijn pensionering bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft Wilco zich anderhalf jaar ingezet voor het Veenweidenprogramma in de Krimpenerwaard.

We hebben hem leren kennen als een uiterst aimabele, betrokken en warme persoonlijkheid, die klaar stond voor anderen en met wie het prettig samenwerken was.

Deze zomer droeg Wilco zijn taken over. Door corona hebben we het afscheid nemen noodgedwongen moeten uitstellen. We zijn bedroefd dat dit nu definitief niet meer mogelijk is.

We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere naasten veel sterkte met dit grote verlies.

Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard

J. Vente, voorzitter

Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard

K. Kapteijn, programmamanager