Juli 2019 - Net als in 2018 worden ook in de tweede helft van dit jaar de watergangen in de Krimpenerwaard op diepte gebracht. De werkzaamheden zijn te volgen via een link. Daar staat om welke watergangen het gaat en waar op dat moment gebaggerd wordt.

Het baggeren helpt ook de natuurontwikkeling die de komende jaren in de Krimpenerwaard plaatsvindt. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland, de opdrachtgever voor het baggeren, samen met het Programma Veenweiden Krimpenerwaard. Uiteraard is er goed overleg met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De firma Heijdra Milieu Service B.V. zorgt voor de uitvoeringsbegeleiding en controle.