Tussen 15 juni en 20 december 2018 worden de watergangen in de Krimpenerwaard op diepte gebracht. De werkzaamheden zijn te volgen op een plattegrond. Daar staat om welke watergangen het gaat en welke sloten nog aan de beurt komen.

Natuurontwikkeling

Het baggeren helpt ook de natuurontwikkeling die de komende jaren in de Krimpenerwaard plaatsvindt. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland, de opdrachtgever voor het baggeren, samen met het Programma Veenweiden Krimpenerwaard. Aanleiding is het diepteschouwprogramma van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De provincie laat het werk zo veel mogelijk uitvoeren met een baggerpomp door middel van een verspuiting over de aangrenzende percelen. Op plekken waar deze methode niet kan, wordt een mobiele kraan en/of schuifboot ingezet.

De firma Heijdra Milieu Service B.V. zorgt voor de uitvoeringsbegeleiding en controle. De ecologische werkbegeleiding en omgevingsmanagement wordt verzorgd door de heer Rudi Terlouw van Bui-tenGewoon, groenprojecten.