22-12-2016 In Polder Den Hoek, tussen Bergambacht en Lekkerkerk, is een agrarisch bedrijf verplaatst. De koeien van de familie Slingerland verhuizen van het ene adres aan de Opperduit naar het andere, honderd meter verderop.

De verhuizing is een belangrijke stap in de kavelruil die in Polder Den Hoek plaatsvindt. Deze kavelruil heeft twee doelen. Enerzijds wordt de versnippering van eigendommen in deze polder minder en daarmee de bedrijfsvoering voor de agrariërs beter. Anderzijds wordt grond ‘vrijgeruild‘ voor de ontwikkeling van natuur zoals dit is afgesproken in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

Vooruit kijken

Pieter Neven, voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, is zeer tevreden over deze kavelruil. “Voor het gebied is de kavelruil belangrijk. Het levert de agrariërs beter aaneengesloten kavels op en grotere huiskavels. Bovendien is met deze verhuizing een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid voor het betrokken bedrijf en kan weer vooruit worden gekeken.” De afgelopen tijd is veel werk verricht om ervoor te zorgen dat de 40 hectare grond voor de nieuwe locatie beschikbaar kwam en alle zaken rondom zo’n ingrijpende verhuizing goed geregeld waren. De familie Slingerland heeft inmiddels een boerderij betrokken die eerder door de provincie was aangekocht. Het passeren van de akte bij de notaris vormde begin december de definitieve bezegeling van deze verplaatsing.

Afronding kavelruil

In totaal zijn er negen agrarische bedrijven betrokken bij de kavelruil in Polder Den Hoek. Het meeste voorwerk is inmiddels gedaan en de verwachting is dat in het voorjaar van 2017 de andere percelen kunnen worden geruild. Als alle kavelruilen zijn afgerond, is er zo’n 75 hectare extra grond voor natuur, en kunnen de betrokken agrariërs op hun nieuwe, verbeterde kavels verder met hun bedrijf.