Op 30 juni 2022 heeft het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit voor het deelgebied Den Hoek vastgesteld. Het deelgebied Den Hoek is één van de te ontwikkelen natuurgebieden in de Krimpenerwaard.

Lees meer >