Eind november 2021 is de aanbesteding gestart voor de aanleg van het natuurgebied. Het Programmabureau is in de voorbereiding druk bezig geweest met Ingenieursbureau Arcadis om de plannen voor het natuurgebied in samenwerking met alle gebiedspartners en betrokkenen uit te werken. De planvorming is inmiddels zover dat met de aanbesteding gestart kan worden. We zoeken aannemers die het bijzondere veenweidegebied kunnen inrichten met de juiste typen natuur, natuurvriendelijke oevers kunnen aanleggen, moeraspercelen, dammen en peilscheidingen, alles gericht op een goede voedingsbodem voor weidevogels en kwetsbare flora en fauna.

Het gebied zal in een aantal deelgebieden verdeeld worden en uitbesteed aan aannemers of een combinatie van aannemers die genoeg expertise hebben om de doelstellingen voor het gebied te behalen. Hiervoor hoopt het Programmabureau een poule van aannemers te interesseren die in onderlinge competitie de deelgebieden op de best mogelijke manier vorm kunnen geven. Het eerste deelgebied dat aanbesteed zal worden is deelgebied Den Hoek dat naar verwachting halverwege volgend jaar zal worden gegund aan de eerste aannemer.

Onze aannemers brengen alle mooie plannen uiteindelijk tot uitvoering en houden hierbij zoveel mogelijk oog voor de belangen van alle betrokkenen en de omgeving.

Op onze website zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van onze aannemers.