15 juni 2020 - Het programmabureau heeft een nieuwe programmamanager, Kees Kapteijn. Hij volgt Wilco Buning op, die begin 2019 als interim-manager was aangesteld.

Kapteijn (55) heeft biologie gestudeerd en is zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven werkzaam geweest. De afgelopen twaalf jaar werkte hij als project- en programmamanager bij APPM Management Consultants. Daar hield hij zich bezig met uiteenlopende en politiek gevoelige dossiers, zoals de bestuurlijke heroverweging en de ontwikkelstrategie voor voormalig vliegveld Valkenburg, de herontwikkeling van de voormalige koepelgevangenis in Haarlem en het gebiedsprogramma ‘Groen in de Kop” (de Kop van Noord-Holland), waar natuur, economie en recreatie met elkaar werden geïntegreerd.

Part-time tot 1 september

Momenteel is hij nog procesmanager voor onder andere een grote binnenstedelijke herontwikkeling. Dat is de reden waarom hij tot 1 september 1 à 2 dagen per week beschikbaar is voor de Krimpenerwaard, Vanaf 1 september zal Kees volledig werkzaam voor de Krimpenerwaard.

Kennismaken

“Het zal bij mijn nieuwe uitdaging helpen om te kunnen schakelen tussen visie en praktijk. Ik zoek altijd naar draagvlak en ga uit van dialoog en samenwerking om win-winsituaties te krijgen”, aldus de nieuwe programmamanager. Hij betreurt het dat hij vanwege de coronamaatregelen nog niet in levenden lijve kennis kan maken met de betrokken partijen, maar hij maakt zich op voor een uitgebreide video-conferentieronde met de streek: “Ik heb er ontzettend veel zin in, en hoop spoedig met alle betrokkenen kennis te maken via het beeldscherm.”

Werkzaamheden

Kapteijn zal zich als programmamanager met name richten op de uitvoering van het programma, op zelfrealisatie, op inrichting & aanbesteding van natuur-aanleg en op afspraken over het beheer.