De kavelruil voor polder Den Hoek in de Krimpenerwaard is afgerond: 200 hectare landbouwgrond en grond voor natuur zijn geruild van eigenaar. Alle partijen zijn erop vooruit gegaan, omdat de eigenaren hun percelen nu dichterbij elkaar hebben liggen. Op 18 mei is in een bijeenkomst de kavelruil feestelijk afgesloten, met de betrokken en bestuurders van de provincie en de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard.

Bij de kavelruil zijn veertien partijen betrokken, waaronder negen agrarische bedrijven, een aantal particulieren, het Zuid-Hollands Landschap en de Provincie Zuid-Holland. Voor de agrariërs betekent de ruil dat zij efficiënter kunnen werken, nu ze hun gronden dichter bij elkaar hebben liggen. Hun percelen, die eerst in het gebied van het Natuurnetwerk Nederland vielen, zijn geruild met die van het Zuid-Hollands Landschap en de Provincie Zuid-Holland.

In de bijeenkomst in boerderij de Hoeksesluis in Den Hoek ging Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, in op de samenwerking: “Als provincie hebben we de opgave om 2250 hectare natuur te realiseren. Ik vind het geweldig dat we dit kunnen gaan realiseren dankzij een goede samenwerking met alle betrokken partijen. Dat is goed voor de agrariërs en goed voor de natuur, in het bijzonder de weidevogels”.

Versterking

In totaal wisselt 200 hectare van eigenaar, waarvan 90 hectare voor nieuwe natuur bestemd is.

Met de ruil is nu de volgende stap te maken naar de inrichting en het beheer van het natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard. Voor het gebied betekent de ruil zowel een versterking van de agrarische structuur, als van de ontwikkeling van natuur.

Pieter Neven, voorzitter van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, benadrukte dit: “Het is mooi dat met de kavelruil Den Hoek twee doelen worden bereikt: het geeft de agrariërs met het oog op hun bedrijfsvoering een beter toekomstperspectief, daarnaast kan het bestaande natuurgebied verder uitgebreid worden.”

Aanleiding van de kavelruil waren de plannen voor het Natuur Netwerk Nederland. De provincie Zuid-Holland heeft met een onafhankelijke coördinator de ruil in gang gezet. De besprekingen zijn onlangs naar tevredenheid afgerond. Inmiddels zijn de meeste boeren al aan de slag op hun nieuwe kavels.