14 december 2018 - De eerste overeenkomst voor de realisatie van natuur door inwoners van de Krimpenerwaard is getekend. Deze mijlpaal werd gevierd op het bedrijf van de familie Blanken, het eerste bedrijf dat deze stap zet. Met deze ‘vaststellings-overeenkomst’ geven zij aan dat zij serieus verder willen als natuurboer in het natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard.

Piet en Marja Blanken ondertekenden de overeenkomst samen met Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Zij krijgen hiermee voorrang om grond te pachten van de provincie voor het bedrijf.

Nieuwe wegen

De familie Blanken is al jaren bezig om als agrarisch ondernemer nieuwe wegen in te slaan. Sinds 2012 zijn ze mee gaan doen aan de pilot van het Natuurcollectief. Ook nemen ze deel aan de Proeftuin Krimpenerwaard, met het telen van nieuwe ‘natte gewassen’, zoals lisdodden. En in 2011 openden zij bed & breakfast de Appelgaard en een vergaderlocatie op het erf.

Modern ondernemerschap

Piet Blanken: “2019 wordt een overgangsjaar. We zijn nog bezig met een natuurplan. Zoals het er nu uitziet gaan we in 2020 echt aan de slag met ander beheer van natuur. Mijn doel is om van de hele bedrijfsvoering een gesloten kringloop te maken.“

Han Weber prees de stap die de familie Blanken nu maakt: “We werken al jaren aan een nieuwe toekomst voor de Krimpenerwaard. Die veranderingen zijn niet altijd makkelijk voor mensen. Piet en Marja hebben dit aangegrepen om een heel ander bedrijf te maken. Dat is niet alleen goed voor de natuur in de Krimpenerwaard, maar het laat ook zien hoe je de landbouw hier kunt versterken. Een mooi voorbeeld van modern ondernemerschap.”