Grutto's bespied in de Krimpenerwaard

Juni 2021 – Vorig jaar kregen vijf grutto’s in de Krimpenerwaard een zendertje. Hoe is het hen vergaan? Zijn ze weer teruggekeerd? En hebben ze kuikens?

Lees meer

Raad van State doet uitspraak over natuurplannen

18 mei 2021 - De Raad van State heeft op 12 mei 2021 uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard”. Van de 15 beroepen verklaarde de Raad er 14 ongegrond.

Lees meer

Inwoners Krimpenerwaard zetten eigen grond in voor natuur

23 april 2021 - Twee inwoners van de Krimpenerwaard gaan op eigen grond natuur aanleggen en beheren. Vandaag ondertekenden zij daarover de officiële afspraken met de provincie Zuid-Holland.

Lees meer

Zitting Raad van State over beroep bestemmingsplan

Maart 2021 - Er lopen nog 15 beroepen tegen het bestemmingsplan voor nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. In februari 2021 kwam de Raad van State in zitting bijeen om deze beroepen te behandelen.

Lees meer

Nieuwsbrief 8 boordevol natuur, landbouw en recreatie

12 maart 2021 - Nieuwsbrief 8 is weer boordevol onderwerpen: van Natuurbeheercollectief tot explosieven; van juridische procedures tot streekproducten; van 'Mijn Koers' tot beleidsregels. Lees 'm, en u bent weer op de hoogte.

Lees meer

Nieuwe natuur klaar in 2026

25 januari 2021 – De aanleg van de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard is eind 2026 klaar. Dat was al duidelijk, maar is nu ook officieel afgesproken tussen de Stuurgroep en de provincie Zuid-Holland.

Lees meer

Maatwerk en duidelijkheid

25 januari 2021 - Wie op eigen grond natuur wil aanleggen, moet een plan indienen hoe hij of zij dat wil gaan doen, het ‘zelfrealisatieplan’. Voor een goede beoordeling van die plannen zijn twee nieuwe ‘beleidsregels’ vastgesteld door de gemeente.

Lees meer

Geen explosieven in het Beijersche

17 december 2020 - In het Beijersche liggen geen explosieven in de bodem. Dat is de conclusie van een onderzoek in november.

Lees meer

Bij het overlijden van Wilco Buning

6 nov 2020 - Wij zijn zeer bedroefd door het overlijden van onze oud-programmamanager, Wilco Werumeus Buning.

Lees meer

Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard van start

21 oktober 2020 - De stuurgroep is verheugd dat de oprichting van het Natuurbeheercollectief een feit is en wil graag de samenwerking verder oppakken.

Lees meer