Baggeren verbetert waterkwaliteit in nieuwe natuurgebieden

In juli is gestart met kwaliteitsbaggeren van sloten in de polder Den Hoek.

Lees meer

Aanpassing peilbesluit Den Hoek

Het peilbesluit voor het gebied Den Hoek is door het hoogheemraadschap aangepast.

Lees meer

Dode jonge otter gevonden

In de Krimpenerwaard is op maandag 13 juni een dode otter gevonden. Het gaat om een jong mannetje en de kans is dat dit één van de recent uitgezette weesdieren is.

Lees meer

Otters terug in Krimpenerwaard

Voor het eerst in ruim 50 jaar zwemmen er weer otters in de Krimpenerwaard. Twee jonge, verweesde mannetjesotters zijn uitgezet in de polder.

Lees meer

Subsidie voor agrariërs die natuur aan leggen

De komende twee jaar is er 800.000 euro beschikbaar voor agrariërs die aan zelfrealisatie van het Natuur Netwerk Nederland doen in de Krimpenerwaard.

Lees meer

Vroege Vogels in de Krimpenerwaard

Vroege Vogels TV was onlangs in de Krimpenerwaard en maakte een prachtige uitzending.

Lees meer

Nieuwsbrief 10: Samenspel van natuur, recreatie en landbouw

In deze 10e uitgave onder meer: hoogheemraad Agnes van Zoelen over natuur & water en vertelt het Zuid-Hollands Landschap over de ‘polder vol leven’.

Lees meer

Uitmijnen geen alternatief voor afplaggen in deelgebieden NNN

Is uitmijnen een betere optie voor het verschralen van voormalige landbouwgronden dan afplaggen?

Lees meer

We maken nieuwe natuur met 24 zelfrealisatoren

Agrariër Herman van Dijk uit Gouderak ondertekende op 21 april de ‘akte van kavelruil’ en is daarmee de 24e zogeheten zelfrealisator in de Krimpenerwaard.

Lees meer

Vijf aannemers voor de aanleg van het natuurgebied

We hebben vijf aannemers geselecteerd die de komende jaren de nieuwe natuur gaan aanleggen in Veenweiden Krimpenerwaard.

Lees meer